V8S

V8S

适宜人群:

推荐医师:

价格:¥

详细


投影尺寸:80-120英寸
投影比例:0.21:1
亮度:4000流明
对比度:3500:1
分辨率:4K(3840*2160)
产品色域:130%BT.709
显示技术:DLP

光源类型:激光

/tOyJdfcXWV6WLz6pzpweg/gJNMF3/FS39Azm9jjYVpS9jmhenCoWL/qQbOXotpvUKGBWTBOZaY0dfyVbyj30Qs9kCIgsqcSoVhwBQjpOGRduZIq+7gs0VRdZyvo1VcADDUvmDi3yXywYl+/doEaLg==

相关标签: